Dział IV poradnictwa zawodowego

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

mgr Małgorzata Tuczapska – psycholog
mgr Jolanta Soppa – pedagog, doradca zawodowy, koordynator działu

 

Naszym nadrzędnym zadaniem jest pomoc młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Nasze działania zmierzają do wyposażenia uczniów w umiejętności niezbędne do planowania indywidualnej kariery edukacyjno - zawodowej, a tym samym przygotowania go do życia społecznego i zatrudnienia. Chcemy wyposażyć młodych ludzi w wiedzę na temat mechanizmów decydujących o rozwoju zawodowym i zasadach funkcjonowania w sytuacji zmieniających się wymagań rynku pracy.

 

AKTUALNA OFERTA


1. Udzielanie indywidualnych porad zawodowych oraz informacji o strukturze szkolnictwa, zasadach rekrutacji, itp. uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych- badanie predyspozycji zawodowych.
2. Opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi w aspekcie podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
3. Prowadzenie zajęć grupowych dotyczących orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4. Prowadzenie zajęć grupowych dotyczących radzenia sobie ze stresem, procesu podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, aktywnego poszukiwania pracy oraz wejścia na rynek pracy.
5. Spotkania informacyjne z rodzicami dot. struktury szkolnictwa, zasad rekrutacji uczniów do szkół itp.
6. Spotkania szkoleniowe z nauczycielami, pedagogami i szkolnymi doradcami zawodowymi dotyczące realizowania zadań z zakresu poradnictwa zawodowego w szkole.
7. Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży - m.in.metodą Paula Dennisona, biofeedback. Zajęcia prowadzi mgr Ludwik Stężowski.

Programy realizowane w dziale poradnictwa zawodowego:
1. Dobry wybór to świadomy wybór – program zajęć adresowany do uczniów klas II i III gimnazjum. Obejmuje dwa, dwugodzinne zajęcia z uczniami w klasie II i III. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych, cech charakteru i zdolności w aspekcie wyboru przyszłego zawodu. Otrzymują również wyczerpujące informacje dotyczące struktury szkolnictwa, zasad rekrutacji do szkół itp.
Prowadzący: mgr Jolanta Soppa, Małgorzata Tuczapska
Miejsce realizacji: na terenie gimnazjum.
2. Matura, i co dalej? – program kierowany do uczniów klas II szkół ponagimnazjalnych. Podczas zajęć uczniowie poznają swoje predyspozycje zawodowe, otrzymują informacje dotyczące zasad studiowania w szkołach policealnych, pomaturalnych i na uczelniach wyższych w kraju i za granicą, wymaganiach rekrutacyjnych uczelni.
Prowadzący: mgr Małgorzata Tuczapska, Jolanta Soppa
Zajęcia prowadzone są na terenie szkół
3. Moja pierwsza praca – zajęcia kierowane są głównie do uczniów szkół zawodowych i techników. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy- przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej.
Prowadzący: mgr Jolanta Soppa, Małgorzata Tuczapska
Miejsce realizacji: na terenie gimnazjum.
4. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem? – zajęcia, podczas których uczniowie poznają mechanizmy powstawania stresu i skuteczne metody radzenia sobie w takich sytuacjach. Zajęcia kierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych.
5. Wewnątrzszkolny system poradnictwa zawodowego – szkoleniowa Rada Pedagogiczna poświęcona tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego i zadań członków Rady Pedagogicznej w tym systemie.
Program kierowany jest do Rad Pedagogicznych szkół.
Realizatorzy: mgr Jolanta Soppa, Małgorzata Tuczapska.
Miejsce realizacji: szkoła.
6. Cykl spotkań szkoleniowych dla pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych i wychowawców, mający na celu przedstawienia metod pracy w poradnictwie zawodowym, tworzeniu scenariuszy zajęć z tego zakresu, wymiany doświadczeń.
Prowadzący: mrg Małgorzata Tuczpska, Jolanta Soppa, Ludwik Stężowski
Miejsce realizacji : Filia MPPP w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1.